Valodas izvēle: est eng lat pl

Programma

22. aprīlis

10.00 Kongresa atklāšana

10:15  DZĪVOTSPĒJĪGAS INOVĀCIJAS 
Patiesība par inovācijām personāla vadībā 
Maks Makkoins(Max Mckeown), rakstnieks, konsultants un lektors www.maxmckeown.com
 
Vai jums dažkārt nešķiet, ka sarežģītu stratēģiju vietā Jūs labāk dzirdētu iedvesmojošu prezentāciju, kas liek jūsu prātam strādāt pie jautājumiem saistītiem ar Jums un Jūsu darbu? Tādu prezentāciju, kas Jūs rosina pierakstīt risinājumu kādai sarežģītai problēmai? Maks ar inovāciju un kreativitātes palīdzību liks Jūsu prātam darīt tieši to. Viņš jums atklās savas „patiesības”, starp kurām ir arī sekojošās:
 
 • Krīze – iespēja, ko nedrīkst neizmantot;
 • Katrs muļķis var rīkoties vienā vai otrā veidā, ģēnijs spēj rīkoties dažādos;
 • Labāk ir lūgt piedošanu kā atļauju;
 • Cīnieties ar apātiju, daloties savos nolūkos ar citiem;
 • Dalieties, lai iegūtu vairāk;
 • Pieņemiet darbā, analizējot cilvēku spēju mācīties, nevis šo cilvēku zināšanas;
 • Sapulcēm jābūt ar jēgu, nevis bezjēdzīgām;
 • Liela daļa lietu neizdodas; pieņemiet to un tieciet tam pāri;
 • Jūs nespējat kontrolēt viļņus, tāpēc labāk iemācieties sērfot.
 
Maks Makkoins strādā kā stratēģiskais konsultants četrās no piecām visapbrīnotākajām organizācijām pasaulē un ir labi zināms runātājs par tādām tēmām kā inovācijas, darbinieku iesaistīšana, cilvēka potenciāls, komandas veidošana un konkurences priekšrocības. Personnel Today piešķīris viņam nomināciju „Personālvadības zvaigzne” ("Star of Human Resources"), un viņš ir sniedzis intervijas dažādās nacionāla un starptautiska līmeņa radio stacijās, televīzijas kanālos un laikrakstos.
Maks ir sešu grāmatu autors, tai skaitā grāmatai „Unshrink” (Esi bez bailēm), atklājot mītus par to, kas cilvēkus kavē savu darbu veikt vislabākajā līmenī, un piedāvājos principu kopumu par to, kas atklāj šo darbinieku intereses un spējas. Grāmata „The Truth about Innovation” (Patiesība par inovācijām) tika izdota 2008.gada jūlijā.
 
 
12.00 Pusdienas
 
 
13.00 PĀRMAIŅU VADĪBA 
Kā izmantot ekonomikas izaugsmes tempu palēnināšanos, lai mainītu un attīstītu jūsu organizāciju?  (Swedbank OPEX projekts)
Toms Siliņš, Swedbank finansu direktors, valdes loceklis
 
Krīze ir lielisks brīdis, lai ieviestu izmaiņas. Aktivitātes, kas „labajos laikos” šķiet nevajadzīgas un pat netaisnīgas attiecībā pret personālu, „sliktajos laikos” var kļūt vēlamas, lai darbu padarītu labāk un efektīvāk. Cilvēki par tām nepriecājas, bet saprot, ka izmaiņas ir nepieciešamas. Tas arī ir iemesls, kāpēc šādos „sliktos laikos” organizācijās notiek tik daudz pārmaiņu. Un tas notiek gan organizācijās, kas saskaras ar grūtībām, gan organizācijās, kas saskata jaunas izaugsmes iespējas. Viens no piemēriem ir Swedbank´as OPEX projekts. Runātājs savā prezentācijā atbildēs uz šādiem jautājumiem:
 
 • Kas ir OPEX un kam tas ir domāts?
 • Kādēļ OPEX tika ieviests?
 • Kā OPEX ieviešanā tika izmantota ekonomikas izaugsmes tempu palēnināšanās?
 • Kādi bija mērķi un paņēmieni šīs programmas uzsākšanai?
 • Kāda bija cilvēku reakcija?
 • Kādi ir rezultāti?
 
Jau vairākus gadus Siliņa kungs veiksmīgi vada Swedbank finanšu resursus. Viņa pienākumos ietilpst Swedbank Group Latvijas kompāniju finansu vadība, kas sevī ietver līdzekļu piešķiršanu, naudas plūsmas kontroli, grāmatvedības un finansu atskaišu vadību.
Toms Siliņš ir atbildīgs arī par ikdienas biroja operācijām, kredīta produktiem, maksājumu kartēm, dzīvības apdrošināšanu, tirdzniecības finansējumu un finanšu tirgiem. Toms Hansabankai pievienojās 2005.gadā, un kopš tā laika ir intensīvi iesaistījies darbības efektivitātes uzlabošanas projektos.
Iepriekš Siliņa kungs bija strādājis Latvijas Bankā un Ņujorkā Deutsche Bank Securities.
Toms ir ieguvis maģistra grādu MBA (Chartered Financial Analyst) no New York University Leonard N. Stern School of Business. 
 
13.45 INOVATĪVA PERSONĀLA VADĪBA
Kāda varētu būt personāla vadība nākotnes uzņēmumos? 
Rīna Einberga (Riina Einberg), Ambient Sound Investments personālvadības un vadības konsultante, iepriekš Skype personāla direktore Inovatīvus biznesa modeļus un organizācijas struktūras lielākoties var atrast jaundibinātos vai uz zināšanām balstītās organizācijās. 
 
Tās uzdrīkstas apšaubīt ierasto lietu kārtību organizācijās. Var gadīties, ka organizācija no mazas par vidēji lielu ‘izaug’, vispār neizmantojot noteiktas funkcijas, vai tiekot organizēta pilnīgi citādi. Ko mēs no šādām organizācijām varam mācīties?
 
 
 
 
 • Vai inovatīvām jaundibinātām organizācijām ir nepieciešama personāla vadības funkcija?
 • Ja, jā, tad kādai tai būtu jābūt?
 • Kā novērtēt investīciju mērķu posmus?
 • Ko var mācīties no personāla vadības jaunos biznesa modeļos/ veidos?
 
14.30 Pārtraukums
 
 
15.00 NĀKOTNES SCENĀRIJI 
Kāda ir Latvijas ekonomiskā situācija un tās ietekme uz darbaspēku? Kādi ir Latvijas organizāciju nākotnes scenāriji? 
Una Klapkalne,
LETA valdes locekle.
 
Ja ASV valdība izlemj finansiāli neatbalstīt General Motors, ko tas nozīmē mums? Ja naftas cena turpina kāpt un krist, kā tas ietekmē mūsu darbu? Kā cenu kritums nekustamo īpašumu tirgū ietekmē personāla vadītāja darbu? Kopējās ekonomiskās situācijas izpratne palīdz saprast mūsu organizācijas un tās darbības jomas nākotni, tādējādi palīdzot strādāt efektīvāk. Prezentācijā tiks aplūkoti sekojoši jautājumi:
 
 • Kādas ir darba tirgus prognozes tuvākajam laikam?
 • Ko tās nozīmē organizācijām?
 • Kas būtu jādara vadītājiem?

 

Jau vairāk nekā 2 gadus Una veiksmīgi vada ziņu aģentūras LETA ikdienas darbu. Pirms tam guvusi vērtīgu pieredzi, 11 gadus strādājot augsta ranga amatos dažādās valsts struktūrās. Savu varēšanu izmēģinājusi arī žurnālistikā, studiju gados strādājot par reportieri ziņu aģentūrā. Ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Universitātē, kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolā - maģistra grādu biznesa administrācijā. Pieredzi darbā starptautisku komandu vadīšanā, konsultēšanā un apmācību veidošanā ieguvusi un turpina pielietot strādājot kā eksperte starptautiskos projektos Ukrainā, Moldovā, Rumānijā u.c. Darbojas Rīgas Ekonomikas augstskolas Mentoru klubā.
 
 
15.30 DARBINIEKU PIESAISTĪBA LATVIJĀ 
Kā izmaiņas Latvijas un pasaules ekonomikā ir ietekmējušas darbinieku piesaistību Latvijā?
Signe Kaņējeva
, TNS Latvia projektu direktore, Liene Findleja, TNS Latvia personāla vadītāja.
 
Prezentācija balstīsies uz šī gada sākumā TNS Latvia veikto vislatvijas darbinieku piesaistības pētījumu.  Pētījuma rezultāti tiks salīdzināti ar 2005. un 2007. gadā veikto pētījumu rezultātiem, kā arī ar situāciju pārējās Baltijas valstīs. Laikā, kad ir notikušas būtiskas izmaiņas Latvijas un pasaules ekonomikā, un bezdarba līmenis pēc tā krituma valstī atkal strauji aug, ir vērtīgi uzzināt, kādas izmaiņas attiecībās ar darbiniekiem ir notikušas Latvijas uzņēmumos. Veidojot atbilstošu personāla politiku, uzņēmumiem ir vieglāk pārdzīvot “grūtos laikus” un turpināt sekmīgi darboties.

Pētījuma rezultāti tiks ilustrēti ar dažādiem piemēriem. Prezentācijā tiks aplūkots:
 
 • Kā Latvijā ir mainījusies darbinieku piesaistība?
 • Kāda tā ir abās pārējās Baltijas valstīs?
 • Kādi ir raksturīgākie darbinieku piesaistību veicinošie faktori?
 • Kā rīkoties pšreizējos darba tirgus apstākļos darbinieku piesaistības jomā?
 
Signe Kaņējeva, ir ieguvusi socioloģijas maģistra grādu (M. Sc.) Latvijas Universitātē. TNS Latvia strādā kopš 2004. gada. Kopumā pētniecības nozarē strādā jau vairāk kā desmit gadus. Šai laikā ieguvusi plašu pieredzi izstrādājot pētījuma metodoloģiju, kā arī analizējot un apkopojot daudzu sociālo, kā arī darbinieku apmierinātības pētījumu rezultātus Latvijā un arī Baltijas valstīs. TNS universitātēs Lisabonā (2005) un Atēnās (2006) apguvusi licencētos TRI*M biznesa risinājumus - TRI*M™ Darbinieku piesaistība, TRI*M™ Korporatīvā reputācija, TR*M™ Klientu noturēšana un Patērētāju TRI*M™.
 
Liene Findleja ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātē baltu filoloģijā; apguvusi MBA programmu Concordia Starptautiskajā universitātē Igaunijā. Kopš 1997. gada strādājusi personāla atlasē un augstākā līmeņa personāla piemeklēšanā Friisberg and price Partners IIC un Professional People attīstīšanā, integrētu personāla atlases pakalpojumu uzņēmumā CVO Group. Kopā ar britu īpašniekiem piedalījusies jaunas personāla atlases kompānijas izveidošanā Lielbritānijā, Aberdeen un veicinājusi specifiska inženiertehniskā personāla piesaisti galvenokārt darbam naftas un gāzes, elektroenerģijas un citās tehniskās nozarēs. TNS Latvia strādā kopš 2007. gada un nodarbojas ar darbinieku piesaistes plānošanu, motivācijas pasākumu izstrādi, iekšējās komunikācijas pilnveidošanu.
 

16.00 DISKUSIJU PANELIS 
Augstākā līmeņa vadītāju redzējums: Kāds ir uz biznesu orientēts personāla vadītājs?  
Šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta augstākā līmeņa vadītāju viedoklim par personāla vadību un līderību. Vai nav taisnība, ka vētras laikā kuģa kapteinim ir lielāka loma, nekā kuģojot mierīgos ūdeņos? Arī no kuģa komandas tiek gaidīts vairāk. Mēs uz paneļdiskusiju esam aicinājuši augstākā līmeņa vadītājus, lai diskutētu par vadītāju un personāla vadītāju lomām, atbildību un sadarbību. Mēs šiem vadītājiem esam sagatavojuši daudz jautājumus, starp tiem arī sekojošos:
 
 • Kas ir tas, ko Jūs esat mācījušies no šīs krīzes situācijas valstī?
 • Kādu jēgu vadītāji saskata personāla vadībā?
 • Ko vadītāji gaida no personāla vadības kā funkcijas?
 • Kādai būtu jābūt ideālai personāla vadības funkcijai?
 • Vai organizācijā kas mainītos, ja tajā nebūtu personāla vadītāja?
 • Kāda ir personāla vadības nozīme organizācijas stratēģijas izstrādē?
 • Kā tiek organizēta sadarbība ar personāla vadītājiem ikdienā?
 • Kādus jautājumus augstākā līmeņa vadītājs apspriež ar personāla vadītāju?
 Diskusijas dalībnieki:
 
Eva Sietiņsone Zatlere, AS Cēsu alus valdes priekšsēdētāja;
Una Klapkalne, SIA LETA valdes locekle;
Ingrīda Rone, Lattelecom valdes, locekle, personāla vadības direktore;
Uldis PāvulsSIA „Energise” vadītājs;
Viktorija Veisa, Nordea Bank Finland Plc Latvia branch personāla direktore;
Maksims Jegorovs Accenture Latvija, vadītājs
 
 
 17.00 Pirmās dienas noslēgums
 
 
 
23. aprīlis
 
 
10.00 ENERĢIJA
Kā organizācijā paaugstināt enerģijas līmeni: no Drakulas līdz Duracell.
Uldis PāvulsSIA „Energise” vadītājs
 
Mediji ir pārpildīti ar negatīvu informāciju par ekonomisko situāciju un norisēm sabiedrībā. Pēc 15 gadus ilgušas izaugsmes fāzes šī situācija vadītājiem un darbiniekiem ir nezināma. Tā var ietekmēt viņu gatavību parādīt savu labāko sniegumu un organizācijā izraisīt vispārēju apātiju. Kā cilvēkos uzturēt pozitīvismu un enerģiju un kā rast radošus risinājumus, lai viņiem palīdzētu attīstīties arī grūtos apstākļos? Uldis stāstīs par šādiem jautājumiem:
 
 • Kāda ir vadītāju loma tuvākajā nākotnē, lai organizācijas sekmētu darbinieku potenciālu un veicinātu inovācijas?
 • Kā, daloties idejās un pieredzē atrast jaunus skatījumus uz esošo situāciju, un efektīvi attīstīt organizāciju?
 • Kādas ir vadītāju un darbinieku rīcības pazīmes, citiem sniedzot vai atņemot enerģiju strādāt?
 • Kādas ir praktiskas idejas un piemēri, kā atdzīvināt organizāciju?

 

Uldis Pāvuls ieguvis maģistra grādu organizāciju psiholoģijā Stokholmas Universitātē un psiholoģijas doktora grādu Latvijas Universitātē. Šobrīd ir kompetences attīstības konsultāciju uzņēmuma „Energise” partneris un Latvijas Universitātes docents. Pirms tam Uldis Pāvuls vairāk kā 10 gadus strādājis personāla vadības konsultāciju projektos SIA „Fontes Latvija” komandā. 

 

 
 
 
  
 
11.00 KĀ STRĀDĀT GUDRI 
Kā strādāt efektīvi ik dienu?
Kristjan Otsmann
, „Vain & Partners” personāla produktivitātes eksperts.
 
Ja darbinieks zina, kas viņam ir jādara un ir motivēts, tad viņš būs efektīvs. Tomēr ikdienas situācijās ir sastopami vairāki šķēršļi. Piemēram, ne visi darbi ir patīkami. Darbiniekam var pietrūkt iemaņu un zināšanu, lai veiktu darbu efektīvi, vai ir slikts garastāvoklis. Gadās arī, ka kolēģi, biznesa partneri vai ģimenes locekļi dara visu, lai piesaistītu darbinieka uzmanību sev, nevis darbam. Kā padarīt visus darbus?
 
Produktivitātes eksperts Kristjans Otsmanns prezentēs aktuālākās produktivitātes veicināšanas metodes, kā piemērus minot Dāvida Alena (GTD), Timati Ferrissa (4 darba stundu nedēļas), Stefana Koveja (7 tikumi, 8. rakstura īpašība) un Merlina Manna 43.folders.com padomus. Jums būs lieliska iespēja uzzināt:
 
 • Kādi ir katras metodes plusi un mīnusi?
 • Ko Kristjans pats pielieto un iesaka saviem klientiem?
 • Kā uzlabot personīgo produktivitāti?
 • Kā būt efektīvam darba un privātajā dzīvē?

 

Kristijans Otsmanns ir laika plānošanas Vain & Partners treneris Igaunijā. Viņš ir palīdzējis uzlabot laika plānošanu un paša vadīšanu simtiem vidējā līmeņa vadītājiem un speciālistiem Igaunijas kompānijās. Kristijans bija apguvis laika plānošanas sistēmas vairāk kā 6 gadus: pilnībā zina 20 sistēmas un izmanto 4. Viņš izmanto dažādu vadības sistēmu un rīku maisījumu un viņa paņēmiens ir pierādījis sevi, ka ir efektīvs rīks, ko organizācijas var izmantot. Pirms trenera karjeras, Kristjans strādāja par inovāciju žurnālistu Igaunijas Ekspresī, Postimees un Eesti Päevaleht, kopā žurnālista amatā pavadot 13 gadus, līdzās viņš arī izveidoja šo mediju interneta portālus.
 
 
12.00 Pusdienas
 
 
13.00 DARBINIEKU LOJALĪTĀTE  
Uz vērtībām balstīta komanda.
Leo Hauska, konsultāciju uzņēmuma „Hauska & Partner” dibinātājs, biznesa un stratēģisku komunikāciju konsultants
 
Slavenais futbola treneris Vinss Lombardi teicis, ka individuālais ieguldījums grupas darbā ir tas, kas liek darboties ne tikai komandai, bet arī uzņēmumam, sabiedrībai un galu galā veselai civilizācijai. Motivēta, lojāla un efektīva komanda ir panākumu atslēga gan ekonomiskas augšupejas, gan jo īpaši lejupslīdes laikā, tomēr šī komanda visbiežāk sastāv no personībām, kas ne vienmēr ir gatavas kopīgam darbam vienota mērķa vārdā. Kā motivēt darbiniekus, kā tos vienot un kā padarīt lojālus, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspējību? Uz vērtībām balstīta un uzņēmumā dziļi iesaistīta komanda ir viena no iespējamām atbildēm...
 
 
 • Darbinieks kā būtiskākā uzņēmuma ietekmes auditorija;
 • Darbinieku iesaistīšana kā lojalitātes garants;
 • Korporatīvās vērtības un sakārtota iekšējā komunikācija kā pamats uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai;
 • Korporatīvās kultūras finansiālā vērtība.
 
Leo Hauska jau vairāk nekā 20 gadus sniedz konsultācijas biznesa un stratēģiskās komunikācijas jomā. Viņa 1990.g. dibinātais konsultāciju uzņēmums „Hauska & Partner”, kura filiāle darbojas arī Latvijā, ir pirmā sabiedrisko attiecību aģentūra, kas ieviesusi korporatīvās atbildības principus savā darbībā un izdevusi savu korporatīvās atbildības pārskatu. Paralēli praktiskajam darbam Leo Hauska lasa lekcijas par korporatīvās atbildības un ietekmes auditoriju vadības tēmām Austrijas universitātēs, kā arī aktīvi darbojas Austrijas Sabiedrisko Attiecību asociācijā.
 
14.00 Pārtraukums
 
 
14.30 KORPORATĪVIE PASĀKUMI
Kā ar minimālām izmaksām panākt maksimālu efektu?
Mudrīte Grundule, sabiedrisko attiecību aģentūras "Prospero" īpašniece un direktore
 
Prezentācijas laikā Jūs uzzināsiet:
 
 • Kāpēc nepieciešama iekšējā komunikācija un motivējoši pasākumi?
 • Iespējamie pasākumu veidi
 • Faktori, kas pozitīvi vai negatīvi ietekmē iekšējo komunikāciju kolektīvā
 • Kā novērtēt korporatīvo pasākumu efektivitāti, rezultātu proporcionāli investīcijām?

 

Mudrīte Grundule ir sabiedrisko attiecību aģentūras Prospero īpašniece un direktore kopš 2000.gada. Pirms tam veiksmīgi 13 gadus darbojusies sabiedrisko attiecību, mārketinga un pasākumu organizēšanas nozarē, konsultējot vadošas kompānijas. Guvusi labu pieredzi uzņēmuma iekšējās komunikācijas vadībā un starptautiskajās sabiedriskajās attiecībās pasaulē lielākajā PR kompānijā Shandwick International Londonā (tagad Weber Shandwick). Mudrīte ir organizējusi starptautiskas konferences, korporatīvus un izklaides pasākumus, piemēram, Latvijas Gada balva sportā 2008 ceremoniju.
 
 
14.45 VESELAIS SAPRĀTS 
Organizācijas uzvedības guru veselā saprāta mācība – Ko var mācīties no dronta (putns), kravas mašīnas vadītāja, Čingishana un citiem?  
Džefs Burks (Geoff Burch) Biznesa konsultāciju elles eņģelis (Hell Angel of Business Consultancy) http://www.geoffburch.com/
 
Kongresu noslēgs runātājs, kas mums atgādinās par veselā saprāta principiem, kas noteikuši un noteiks pasaules kārtību. Džefs Burks, kurš slavenos izdevumos dēvēts par „biznesa konsultāciju elles eņģeli” un „alternatīvā biznesa guru”, runās par lietu būtību, kas reizēm piemirstas, jo par daudz esam mācījušies un pieredzējuši. Veselais saprāts grūtos laikos palīdz pieņemt lēmumus un vadīt darāmos darbus, jo vienkārši lēmumi ir viegli saprotami un tiem ir viegli sekot.. Džefs stāstīs humoristiskus stāstus par organizācijām un personāla vadību. Katra stāsta pamatā ir kāda būtiska doma, kas Jums var palīdzēt. Jūs, iespējams, dzirdēsiet sekojošus stāstus (par konkrētiem stāstiem nevaram būt līdz galam pārliecināti, jo Džefs katrreiz pārveido savas prezentācijas):
 
 • Kā pasaules smieklīgākais putns dronts palīdz izprast mūsdienu organizāciju problēmas?
 • Ko par nodošanos darbam mums var iemācīt kravas mašīnas vadītājs? • Kāds sakars tanka pārdošanai Čingishanam ar ideju pārdošanu jūsu darbiniekiem?
 • Vai ir vērts mācīties no bērniem, kas pieprasa saldējumu, lai savai organizācijai iemācītu kaut nedaudz sistemātiskuma?
 • Ko personāla attīstības jomā var mācīties no suņa spēlēšanās ar kociņu?
 
 
Džefs Burks ir Eiropas labākais biznesa jomas runātājs un rakstnieks. Kā īpašs fenomens, kas sajūsmina auditorijas visā pasaulē, Džefs ar savām atmiņā paliekošajām un pacilājošajām prezentācijām ir patiesi ievērojams runātājs (lektors?). Viņš strādā ar pasaulē lielākajām un nozīmīgākajām kompānijām, lai motivētu un iedvesmotu viņu darbiniekus. Viņš ir daudzu populāru biznesa grāmatu autors, tai skaitā: Resistance is Useless - the Art of Business Persuasion (Pretestībai nav jēgas: Biznesa pārliecināšanas māksla), Go It Alone: Streetwise Secrets of Self-employment (Dari to pats: Pašnodarbinātības izdzīvošanas noslēpumi), Writing on the Wall (Uzraksts uz sienas) un The Way of the Dog: The Art of Making Success Inevitable (Suņa paradums: Veiksmes nenovēršamības māksla)
 
Džefs ir slavens ar savu nestandarta skatījumu uz jaunākajiem biznesa un modes untumiem un to iztulkošanu atmiņā paliekošā veidā, ko saprot ikviens. Viņš runā domas rosinošā un baudāmā stilā, kas saviļņo un pārliecina auditoriju.
 
 
16.45 Otrās dienas noslēgums
 

 

Aktuālie pasākumi

Noderīgi