Tänapäeval on turunduseks miljon võimalust, kanalit ja suunda. Google, Facebook, sisuturundus, massimeedia… Iga kanal vajab oma analüütikat ja mõõdikuid. Kanalite ja võtete paljusus on muutunud nii suureks, et turundusagentuuridki spetsialiseeruvad ühele või paarile konkreetsele kanalile. Ent turundusjuhid peavad olema need eksperdid, kes suudavad selles keerukas labürindis orienteeruda ja otsustada, millises kanalis mida teha ning kuidas tulemusi mõõta. Kui seda ei tehta süsteemselt, võib turunduse juhtimine olla üsna keeruline ja frustreeriv töö, tekitades ohu kulutada liiga palju tulututele tegevustele.

Workshop Turunduse strateegiakaart loob süsteemse ülevaate turunduskanalitest ja -tegevustest – mida ja kuidas teha, et efektiivseimalt turundada, müüa ning saavutada soovitud tulemused.

Indrek Sauli poolt läbi viidava praktilise workshop’i eesmärk on õpetada turunduse strateegiakaardi koostamist-  siduda tervikpildiks tooted/teenused, kanalid, sõnumid, kampaaniad, segmendid, andes samaaegselt turundustiimile ülevaate toimuvast ning võimaldades mõõta ja juhtida integreeritud turunduse (print, veeb, e-post jms) efektiivsust.

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru